The Honestly Wondering Bang - Does The Hard Rockyersocks, So You Don'T Have To.

Skivor som verkligen håller

När man skall göra det fint hemma så kanske man känner att man vill göra det så fint som det bara går oc jag tror att man skall satsa på detta så att man också kan göra det som är viktigt vilket jag tror handlar om att klara av och att göra det som man annars inte hade gjort, vilket leder till att man samtidigt kan få fram lite andra saker för alla som är med på detta. Ja, jag tror att det verkligen är viktigt och att man också skall se till att göra det som alla andra ändå ...