The Honestly Wondering Bang - Does The Hard Rockyersocks, So You Don'T Have To.

Hur man gör små detaljer i plast

Posted Aug. 29, 2013, 9:27 a.m. By rockyersocks Tags: Plastdetaljer

Jag har alltid undrat hur man gör alla små plastdetaljer på saker och ting. Ta små leksaker till exempel. Hur får man de små detaljerna att bli så bra? Sen så finns det ju ännu mindre saker som är ännu mer komplicerade. Jag tror nog inte att man kan sitta och göra det för hands utan jag tror nog att man verklige måste ha maskiner till det arbetet. Det skulle verkligen vara roligt att besöka en sådan fabrik bara för att se hur själva processen går till och se hur det funkar.