The Honestly Wondering Bang - Does The Hard Rockyersocks, So You Don'T Have To.

Användning av telefonen

Posted April 25, 2013, 1:12 p.m. By rockyersocks Tags: telefonanvändning

SMS hit, SMS dit. Det är väldigt populärt att ungdomar idag skickar SMS hit och dit konstant. Jag själv är en ungdom så jag håller koll. Det är ju ett super bra sätt att hålla kontakten med någon. Men personligen tycker jag att det är bättre att prata med personen. Men telefonen kan användas till andra saker också. Telefonkonferenser är en perfekt användning av telefonen. Man kan hålla en hel konferens utan att folk behöver vara närvarande. Det kanske är ett skönare alternativ till konferens.